مرسدس بنز ۲۳۰(دانشجویی

برند:روول

مقیاس:۱.۱۸

جنس:فلز

بسیار کمیاب تولید قدیم