مرسدس بنز ۲۶۰ ۱۹۳۷

کمپانی سازنده:بوس مدل

مقیاس:۱٫۱۸