مرسدس بنز جی کلاس 
کمپانی سازنده:اتوارت
درب ها و کاپوت بازشو
جنس:کامپوزیت
مقیاس:۱.۱۸