پونتیاک جی تی او ۱۹۶۸
کمپانی سازنده:اتوورلد
مقیاس:۱.۱۸
جنس:فلز
درها و کاپوت جلو بازشو
قیمت:۳.۱۵۰.۰۰۰