پورشه کاین توربو 
کمپانی سازنده:اتوارت
مقیاس:۱،۱۸ 
جنس:فلز