فولکس غورباغه ای ۱۹۵۳

جنس:فلز

مقیاس:۱٫۱۸

کمپانی سازنده:سان استار